PIELGRZYMKA DO ZIEMI ŚWIĘTEJ – 13-19.10.2023 – LOT Z KRAKOWA

PIELGRZYMKA DO ZIEMI ŚWIĘTEJ – 13-19.10.2023 – LOT Z KRAKOWA

Koszt: 4800 zł + 170$ (Koszt całkowity łącznie z transportem autokarem na lotnisko i z powrotem)

Więcej informacji i zapisy u ks. Andrzeja tel. 721.–134.–144.

BRAK WOLNYCH MIEJSC

Ramowy program:

DZIEŃ 1

Wyjazd autokarem z Psar, Kielc, Skały na lotnisko w Krakowie
KRAKÓW – TEL AWIW – CEZAREA – HAIFA – TYBERIADA/NAZARET (ok. 160 km)
Przyjazd na lotnisko na 2/3 godziny przed wylotem. Odprawa biletowo – paszportowa i bezpośredni lot do Tel Awiwu. Przylot na lotnisko
Ben Guriona. Spotkanie z przedstawicielem lokalnego kontrahenta oraz przewodnikiem. Przejazd do Cezarei Nadmorskiej nad Morzem
Śródziemnym. Krótki pobyt na plaży znajdującej się nieopodal starożytnego akweduktu (II w. n.e). Następnie przejazd do Hajfy, trzeciego
co do wielkości miasta Izraela, położonego w paśmie gór Karmelu. Nawiedzenie Sanktuarium „Stella Maris” zbudowanego nad grotą
Eliasza. Zobaczymy też piękne perskie Ogrody Bahaitów, wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Przejazd do
Tyberiady/Nazaretu. Zakwaterowanie w hotelu, kolacja, nocleg.

DZIEŃ 2

NAZARET/TYBERIADA – TABGHA – GÓRA BŁOGOSŁAWIEŃSTW – KAFARNAUM – REJS ŁODZIĄ (ok. 40 km)
Śniadanie w hotelu. Rozpoczęcie dnia nawiedzeniem kościołów w okolicy Jeziora Galilejskiego. Przejazd do Tabgi, miejsca w którym
Jezus dokonał cudownego rozmnożenia chleba. Obecny budynek- Kościół Rozmnożenia Chleba zbudowano na miejscu bizantyjskiej
świątyni, w której zachowała się kolorowa mozaika podłogowa (Tabgha I). Obok, gdzie zmartwychwstały Jezus ukazał się po raz trzeci
apostołom znajduje się Kościół Prymatu Św. Piotra (Tabha II). Przejazd na Górę Błogosławieństw, miejsca gdzie Jezus wygłosił słynne
„Kazanie na Górze”. Na zboczu wzgórza wznosi się ośmioboczne sanktuarium. Następnie przejazd północnym brzegiem jeziora do
Kafarnaum, miasta Jezusa. Tutaj znajdują się pozostałości po synagodze z IV w.n.e. prawdopodobnie zbudowanej na ruinach tej, w której
nauczał Jezus. Rejs łodzią po Jeziorze Galilejskim. Opcjonalnie istnieje możliwość zakupienia Ryby Św. Piotra – 21 USD/os. Powrót do
hotelu, kolacja, nocleg.

DZIEŃ 3

KANA GALILEJSKA – NAZARET – GÓRA TABOR – BETLEJEM (ok. 250 km)
Śniadanie w hotelu. Wykwaterowanie. Przejazd do Kany Galilejskiej, gdzie Jezus dokonał pierwszego cudu przemiany wody w wino na
weselu ubogiej rodziny. W tym miejscu znajduje się Sanktuarium Pierwszego Cudu. Zobaczyć tu można fragment starożytnej mozaiki
podłogowej z napisami w języku aramejskim, a w jego podziemiach widoczne są warstwy archeologiczne sięgające I w.n.e. Następnie
przejazd do Nazaretu.
Nawiedzenie Bazyliki Zwiastowania, największej chrześcijańskiej świątyni na Bliskim Wschodzie. W kościele dolnym znajduje się Grota
Zwiastowania. To tu Anioł Pański „zwiastował Pannie Maryi”, iż stanie się Matką Syna Bożego. Kościół górny opowiada chwałę Maryi
„błogosławioną przez wszystkie narody” i „nad aniołów wywyższoną”. Przejście do Kościoła Św. Józefa, który został wzniesiony w miejscu
dawnego domu cieśli Józefa, męża Marii. Następnie przejazd na Górę Tabor, miejsce Przemienienia. Wydarzenie to upamiętnia
franciszkańska Bazylika Przemienienia Pańskiego z kaplicami poświęconymi Mojżeszowi i Eliaszowi. Przejazd do Betlejem.
Zakwaterowanie w hotelu, kolacja i nocleg.

DZIEŃ 4

BETLEJEM – JEROZOLIMA (ok. 40 km)
Śniadanie w hotelu. Przejazd do Beit Sahour (Pole Pasterzy) oddalonego o kilka kilometrów od Betlejem miejsca, gdzie w noc Narodzenia
Jezusa pasterze czuwali nad swymi stadami. Powrót do Betlejem. Nad miastem góruje Bazylika Narodzenia Pańskiego zbudowana nad
Grotą Narodzenia. Srebrną gwiazdą oznaczono miejsce przyjścia na świat Jezusa. Do Groty Narodzenia przylega Grota Żłóbka, gdzie
pasterze oddali hołd małemu Jezusowi. Bazylika Narodzenia Pańskiego jest jedną z najstarszych świątyń chrześcijańskich, w której
odprawiane są nabożeństwa. Do bazyliki przylegają klasztory i kościoły ormiańskie, grecko-prawosławne i katolickie, a wśród nich m.in.
Kościół Św. Katarzyny. W odległości 300 m od bazyliki znajduje się Grota Mleczna. Tradycja mówi, że Maria podczas ucieczki do Egiptu w
tym miejscu karmiła Jezusa. W trakcie karmienia krople mleka upadły na skałę zmieniając na mlecznobiały kolor. Przejazd do Jerozolimy.
Przejście pod Ścianę Płaczu, zwaną także Murem Zachodnim. To najważniejsze miejsce dla wszystkich Żydów. Są to pozostałości drugiej
Świątyni wybudowanej przez Heroda Wielkiego. Powrót do hotelu, kolacja, nocleg. Dla chętnych wycieczka fakultatywna Jerozolima nocą
25 usd/osoba.

DZIEŃ 5

JEROZOLIMA (ok. 25 km)
Śniadanie w hotelu. Wizyta na Górze Oliwnej, skąd roztacza się niesamowita panorama Starego Miasta. Nawiedzenie Kościoła Pater
Noster, gdzie Jezus nauczał modlitwy „Ojcze Nasz”. Następnie przejście do kościoła Dominus Flevit. W tym miejscu Jezus zapłakał nad
losem Jerozolimy. Po drodze mija się cmentarze Żydowskie na zachodnim zboczu Góry Oliwnej. U jej podnóża znajduje się Bazylika
Agonii. Tuż obok Świątyni rozciąga się Ogród Oliwny – Getsemani, w którym Jezus modlił się przed swoją Męką i tutaj został zdradzony.
„Via Dolorosa” – Droga Krzyżowa, to ciąg wąskich uliczek i umieszczonych przy nich XIV stacji Męki Pańskiej. Stacje od I do IX
usytuowane są w budynkach przylegających do ulic a od X do XIV w Bazylice Grobu Pańskiego. Dystans od Twierdzy Antonia (gdzie
Jezus usłyszał wyrok) do Bazyliki Grobu Pańskiego to ok. 1200 m. Bazylika jest jedną z najbardziej niezwykłych świątyń na świecie. Jest
wspólną własnością kilku wyznań chrześcijańskich, z których każda ma własne kaplice oraz ołtarze i odprawia nabożeństwa w swoim
obrządku. Najważniejsze miejsca w Bazylice Grobu Pańskiego to miejsce ukrzyżowania Jezusa – Golgota/ Kalwaria oraz pusty grób,
gdzie złożono ciało Pana i gdzie On zmartwychwstał. Przejście na Górę Syjon. Nawiedzimy Kościół Zaśnięcia NMP, okazałą
benedyktyńską budowlę wzniesioną w miejscu, gdzie wedle tradycji Maria zapadła w wieczny sen. Następnie udamy się do Wieczernika,
najważniejszego dla chrześcijan miejsca na Górze Syjon, miejsca ostatniej wieczerzy. To tutaj miały miejsce najbardziej doniosłe
wydarzenia – ustanowienie Eucharystii, pojawienie się zmartwychwstałego Jezusa, zesłanie Ducha Świętego. Na wschodnim zboczu Góry
Syjon stoi Kościół św. Piotra „In Galicantu”, czyli „w miejscu gdzie zapiał kogut”, a apostoł Piotr trzy razy zaparł się Jezusa. Powrót do
hotelu w Betlejem, kolacja, nocleg.

DZIEŃ 6

JERYCHO – QUASRL – Al- JAHUD – QUMRAN – MORZE MARTWE (ok. 120 km)
Śniadanie w hotelu. Przejazd do Jerycha, miasta uchodzącego za najstarsze na świecie. Wznosi się tu Góra Kuszenia, na której według
Biblii, Jezus był kuszony przez szatana. Następnie przejazd do Quasrl-Al-Jahud – miejsca, gdzie Jan Chrzciciel udzielił chrztu Jezusowi.
Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych nad Jordanem. Przejazd do Qumran, miejsca odnalezienia tzw. zwojów znad Morza Martwego. Z
drogi zobaczymy groty, w których je odnaleziono. Przejazd nam Morze Martwe, najniżej położone miejsce na świecie. Czas wolny na
kąpiele błotne. Krainy rozciągającej się nad Morzem Martwym nie sposób porównać z żadnym innym miejscem na Ziemi. Powrót do
hotelu, kolacja, nocleg.

DZIEŃ 7

BETLEJEM – EIN KAREM – YAD VA SHEM (na życzenie grupy) – TEL AWIW – JAFFA (OK. 210 KM)
Śniadanie w hotelu. Wykwaterowanie. Wizyta w Ein Karem, niewielkiej miejscowości na zachód od Jerozolimy. Nad grotą, tradycyjnie
uważaną za miejsce, w którym urodził się Jan Chrzciciel, wznosi się kościół „Św. Jana Chrzciciela w górach”. Odwiedzimy też Kościół
Nawiedzenia, zbudowany w miejscu, gdzie wedle tradycji Maria odwiedziła swoją krewną – Św. Elżbietę. Przejazd do Yad Vashem,
Muzeum Historii Holocaustu, niezwykłego pomnika, którym uczczono pamięć sześciu milionów zamordowanych Żydów. Wykorzystano do
tego najnowsze techniki multimedialne. Yad Vashem zajmuje się nadawaniem tytułów „Sprawiedliwych wśród Narodów Świata” osobom,
które podczas wojny ratowały Żydów od zagłady. Wśród 20 tys. Sprawiedliwych jest aż 6 tys. Polaków. Do niedawna każdy z
uhonorowanych miał przy muzeum zasadzone drzewko, teraz otrzymują imienne tabliczki. Następnie przejazd do Tel Awiwu. Zwiedzanie
starej części miasta, Jaffy. Ścieżką Horoskopu, przejdziemy od kościoła Św. Piotra do domu Szymona-garbarza. Transfer na lotnisko Ben
Guriona. Odprawa biletowo – paszportowa, wylot.

DZIEŃ 8

KRAKÓW
Przylot do kraju. Zakończenie Pielgrzymki. Powrót autokarem do Psar , Skały, Kielc.

 

CENA ZAWIERA:

• Bilet lotniczy Kraków – Tel Awiw – Kraków (przelot bezpośredni).
• Opłaty lotniskowe.
• Bagaż podręczny 8 kg/os. i bagaż główny 23 kg/osoba.
• Transfer klimatyzowanym autokarem podczas zwiedzania.
• Zakwaterowanie w pokojach dwu- i trzyosobowych w hotelach klasy turystycznej (min. 3*) – zgodnie z programem i godzinami przelotów
Pielgrzymki.
• Wyżywienie zgodnie z programem Pielgrzymki – 2 posiłki dziennie.
• Opiekę polskojęzycznego przewodnika podczas zwiedzania.
• Ubezpieczenie UNIQA Świat Multitravel + CP (choroby przewlekłe) do 100% KL + AS (amatorskie uprawianie sportu) – KL 150 000
EURO, NNW – 4 000 EURO, BAGAŻ – 400 EURO, OC 50 000 EURO, OC sportowa 10 000 EURO, sprzęt sportowy 500 EURO.
• System tour guide podczas zwiedzania Jerozolimy i Betlejem.
• Obowiązkową składkę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny w wysokości 13 PLN/osoba.
• Obowiązkową składkę na Turystyczny Fundusz Pomocowy w wysokości 13 PLN/osoba.

 

UWAGI:

• Centralnym punktem każdego dnia jest Msza Święta.
• Zakwaterowanie w Tyberiadzie/Nazarecie lub okolicy oraz w Betlejem lub w okolicy w hotelach klasy turystycznej min 3*.
• Wyżywienie to dwa posiłki w formie bufetu (zgodnie z programem). Napoje do kolacji są dodatkowo płatne.
• Dopłata do pokoju 1-osobowego 750 zł.
• Cena dziecka 0-2 lata – do potwierdzenia. Koszt przelotu + ubezpieczenia to 220 zł/ dziecko 0-2 lata. Łóżeczko w pokoju dla dziecka 0-2
lata wiąże się z dodatkową opłatą 1050 zł.
• Wycieczki fakultatywne realizowane są przy minimum 20 uczestnikach.
• Istnieje możliwość zorganizowania Pielgrzymki w innym, dowolnie wybranym terminie – odrębna kalkulacja.
• Przeloty bezpośrednie odbywają się liniami lotniczymi PLL LOT.
• Istnieje możliwość dopłaty za gwarancję miejsca obok siebie w samolocie – 100 zł/os. za lot w obie strony.
• Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami (Ustawy o obywatelstwie polskim), przy przekraczaniu polskiej granicy państwowej
przez obywateli Polski posiadających podwójne obywatelstwo, podczas kontroli granicznej obowiązuje wymóg okazania polskiego
dokumentu paszportowego.
• Przed wyjazdem prosimy sprawdzić aktualne warunki wjazdowe na stronie Ministerstwa Sprawa Zagranicznych danego kraju oraz
warunki wizowe na stronie wizowanie.com
• Ze względu na zmienną sytuację dotyczącą warunków wjazdu do poszczególnych krajów (wymagań wizowych, testów Covid-19 itd.)
prosimy o zweryfikowanie tych warunków przed dokonaniem rezerwacji wyjazdu. Zachęcamy również do śledzenia bieżących doniesień
nt. zagrożenia epidemiologicznego przed wyjazdem za granicę. Aktualne informacje na temat sytuacji w danym kraju, znajdują się na
stronie www.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/ostrzezenia

WARUNKI WJAZDOWE I POBYTU:

COVID-19 – Brak ograniczeń wjazdowych.

• Obywatele Unii Europejskiej mogą swobodnie wjeżdżać do Izraela, bez konieczności posiadania wiz.
• Paszport powinien być ważny minimum 6 miesięcy.
• O wjeździe do Izraela decydują służby graniczne.
• Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami (Ustawy o obywatelstwie polskim), przy przekraczaniu polskiej granicy państwowej
przez obywateli Polski posiadających podwójne obywatelstwo, podczas kontroli granicznej obowiązuje wymóg okazania polskiego
dokumentu paszportowego.

WAŻNE !!!

  • Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami (Ustawy o obywatelstwie polskim), przy przekraczaniu polskiej granicy państwowej przez obywateli Polski posiadających podwójne obywatelstwo, podczas kontroli granicznej obowiązuje wymóg okazania polskiego dokumentu paszportowego.
  • przy wylotach do Izraela paszport musi być ważny min. 6 miesięcy od daty planowanego powrotu. Jeżeli w paszporcie jest stempel z pobytu w Syrii lub w Libanie należy wymienić paszport.
  • Powyższy program jest ramowy, kolejność zwiedzania może ulec zmianie

 

WPŁATY:

I wpłata – 1000 zł zaliczka przy zapisie

II wpłata – 1000 zł

III wpłata – 1000 zł

IV wpłata – 1800 + 170 $

 

Więcej informacji i zapisy u ks. Andrzeja tel. 721.–134.–144.

Ogólne warunki ubezpieczenia : owu_multitravel (2)