PIELGRZYMKA DO ZIEMI ŚWIĘTEJ – 12-18.02.2024 – LOT Z KRAKOWA

PIELGRZYMKA DO ZIEMI ŚWIĘTEJ – 12-18.02.2024 – LOT Z KRAKOWA

 

Koszt: 4980 zł + 190$ (Koszt całkowity łącznie z transportem autokarem na lotnisko i z powrotem)

Pozostało 5 wolnych miejsc !!!

Więcej informacji i zapisy u ks. Andrzeja tel. 721.–134.–144.

Podróż tam: Wylot z Krakow (KRK) do Tel Awiw (TLV) dnia 12.02.2024 godz. 05:40 – 10:20
Powrót: Wylot z Tel Awiw (TLV) do Krakow (KRK) dnia 18.02.2024 godz. 20:05 – 23:00

Ramowy program:

DZIEŃ 1:
KRAKÓW – NAZARET/TYBERIADA – TABGHA – GÓRA BŁOGOSŁAWIEŃSTW – KAFARNAUM – JEZIORO GALILEJSKIE – NAZARET/TYBERIADA (ok. 180 km)

Transport autokarem ze Skały / Kielc na lotnisko. Msza św. w kaplicy na lotnisku. Spotkanie na lotnisku na 3 godziny przed wylotem. Odprawa biletowo paszportowa. Przylot na lotnisko Ben Guriona. Przejazd do Tyberiady/Nazaretu. Rozpoczęcie dnia wizytą w kościołach w okolicy Jeziora Galilejskiego. Przejazd do Tabgi, miejsca w którym Jezus dokonał cudownego rozmnożenia chleba. Obecny budynek- Kościół Rozmnożenia Chleba zbudowano na miejscu bizantyjskiej świątyni, w której zachowała się kolorowa mozaika podłogowa (Tabga I). Obok, gdzie zmartwychwstały Jezus ukazał się po raz trzeci apostołom znajduje się Kościół Prymatu Św. Piotra (Tabga II). Przejazd na Górę Błogosławieństw, miejsca gdzie Jezus wygłosił słynne „Kazanie na Górze”. Na zboczu wzgórza wznosi się ośmioboczne sanktuarium. Następnie przejazd
północnym brzegiem jeziora do Kafarnaum, miasta Jezusa. Tutaj znajdują się pozostałości po synagodze z IV w.n.e. prawdopodobnie zbudowanej na ruinach tej, w której nauczał Jezus.
Rejs łodzią po Jeziorze Galilejskim. Opcjonalnie istnieje możliwość zakupienia Ryby Św. Piotra – 30 USD/os. Przejad do hotelu, kolacja, nocleg.
DZIEŃ 2:
NAZARET/TYBERIADA – GÓRA TABOR – KANA GALILEJSKA – HAJFA – TEL AWIW – BETLEJEM (ok. 260 km) Wczesne Śniadanie w hotelu lub boxy śniadaniowe na wynos. Nawiedzenie
Bazyliki Zwiastowania, największej chrześcijańskiej świątyni na Bliskim Wschodzie. W kościele dolnym znajduje się Grota Zwiastowania. To tu Anioł Pański „zwiastował Pannie Maryi”, iż
stanie się Matką Syna Bożego. Kościół górny opowiada chwałę Maryi „błogosławioną przez wszystkie narody” i „nad aniołów wywyższoną”. Przejście do Kościoła Św. Józefa, który został
wzniesiony w miejscu dawnego domu cieśli Józefa, męża Marii. Przejazd na Górę Tabor, miejsce Przemienienia. Wydarzenie to upamiętnia franciszkańska Bazylika Przemienienia
Pańskiego z kaplicami poświęconymi Mojżeszowi i Eliaszowi. Przejazd do Kany Galilejskiej, gdzie Jezus dokonał pierwszego cudu przemiany wody w wino na weselu ubogiej rodziny. W
tym miejscu znajduje się Sanktuarium Pierwszego Cudu. Zobaczyć tu można fragment starożytnej mozaiki podłogowej z napisami w języku aramejskim, a w jego podziemiach widoczne
są warstwy archeologiczne sięgające I w. n.e. Odnowienie przyrzeczeń małżeńskich. Przejazd do Hajfy, trzeciego co do wielkości miasta Izraela, położonego w paśmie gór Karmelu.
Nawiedzenie Sanktuarium „Stella Maris” zbudowanego nad Grotą Eliasza. Zobaczymy też piękne perskie Ogrody Bahaitów, wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Przejazd
do hotelu w Betlejem, kolacja, nocleg.
DZIEŃ 3:
BETLEJEM – EIN KAREM – BETLEJEM (ok. 30 km) Śniadanie. Przejazd na Pole Pasterzy (Beit Sahour) oddalonego o kilka kilometrów od Betlejem miejsce, gdzie w noc Narodzenia Jezusa
pasterze czuwali nad swymi stadami. Kościół z figurą anioła ma kształt namiotu, jego kopuła widziana od wewnątrz przypomina palmę, a freski ilustrują wydarzenia ewangeliczne z Nocy
Narodzenia Pańskiego. Obok kościoła zobaczyć można groty, w których według tradycji mieszkali pasterze ze swoimi stadami. Zwiedzanie Betlejem. Nad miastem góruje Bazylika
Narodzenia Pańskiego wybudowana ponad Grotą Narodzenia. Srebrną gwiazdą oznaczono miejsce przyjścia na świat Jezusa. Do Groty Narodzenia przylega Grota Żłóbka, gdzie pasterze
oddali hołd małemu Jezusowi. W odległości 300 m od bazyliki znajduje się Grota Mleczna. Tradycja mówi, że Maria podczas ucieczki do Egiptu w tym miejscu karmiła Jezusa. Przejazd
do Ein Kerem, niewielkiej biblijnej miejscowości na zachód od Jerozolimy Zobaczymy franciszkański Kościół Nawiedzenia, zbudowany w miejscu, gdzie wedle tradycji Maria odwiedziła
Św. Elżbietę, matkę Jana Chrzciciela. Nad grotą, tradycyjnie uważaną za miejsce, w którym urodził się Jan Chrzciciel, wznosi się dziś Kościół Św. Jana. Powrót do hotelu w Betlejem.
Kolacja, nocleg.
DZIEŃ 4:
JEROZOLIMA Śniadanie w hotelu. Przejazd do Jerozolimy. Nawiedzenie Bazyliki Św. Anny, która jest najlepiej zachowaną świątynią z czasów krzyżowców. W Krypcie Bazyliki znajduje się
Grota Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Przejście do Sadzawki Betesda, zwanej też Sadzawką Owczą – miejsce jednego z cudów Pana Jezusa, mianowicie uzdrowienia człowieka
sparaliżowanego. Przejście uliczkami Starego Miasta pod Ścianę Płaczu, zwaną także Murem Zachodnim, najważniejszego miejsca dla wszystkich Żydów. Są to pozostałości drugiej
świątyni wybudowanej przez Heroda Wielkiego. Obszar pod Ścianą służy jako olbrzymia synagoga pod gołym niebem. Przejście na Górę Syjon. Zobaczymy kościół Zaśnięcia NMP (jeśli
dostępny). Następnie udamy się do Wieczernika, najważniejszego dla chrześcijan miejsca na Górze Syjon, miejsca ostatniej wieczerzy. Na wschodnim zboczu Góry Syjon stoi kościół Św. Piotra „In Galicantu”, czyli „w
miejscu gdzie piał kogut”, a apostoł Piotr trzy razy zaparł się Jezusa. Powrót do hotelu w Betlejem w późnych godzinach popołudniowych, kolacja, nocleg. Dla chętnych wycieczka
fakultatywna Jerozolima nocą 25 USD/osoba.
DZIEŃ 5:
JEROZOLIMA Wizyta na Górze Oliwnej, skąd roztacza się niesamowita panorama Starego Miasta. Nawiedzenie Kościoła Pater Noster, gdzie Jezus nauczał modlitwy Ojcze Nasz. Następnie
przejście do kościoła Dominus Flevit. W tym miejscu Jezus zapłakał nad losem Jerozolimy. Po drodze mija się cmentarze żydowskie na zachodnim zboczu Góry Oliwnej. U jej podnóża
znajduje się Bazylika Agonii. Tuż obok Świątyni rozciąga się Ogród Oliwny – Getsemani, w którym Jezus modlił się przed swoją Męką i tutaj został zdradzony. Następnie „Via Dolorosa” –
Droga Krzyżowa, to ciąg wąskich uliczek i umieszczonych przy nich XIV stacji Męki Pańskiej. Stacje od I do IX usytuowane są w budynkach przylegających do ulic a od X do XIV w
Bazylice Grobu Pańskiego. Przy Via Dolorosa znajduje się Bazylika Ecce Homo, która jest obecnie częścią klasztoru Sióstr Syjonu. Łacińskie słowa Ecce Homo (tj. Oto człowiek)
przypisuje się Poncjuszowi Piłatowi w Ewangelii Jana, kiedy przedstawił wrogiemu tłumowi ubiczowanego Jezusa Chrystusa, związanego i ukoronowanego cierniem. Dystans od
Twierdzy Antonia (gdzie Jezus usłyszał wyrok) do Bazyliki Grobu Pańskiego to ok. 1200 m. Bazylika jest jedną z najbardziej niezwykłych świątyń na świecie. Jest wspólną własnością kilku
wyznań chrześcijańskich, z których każda ma własne kaplice i ołtarze i odprawia nabożeństwa w swoim obrządku. Najważniejsze miejsca w Bazylice Grobu Pańskiego to miejsce
ukrzyżowania Jezusa – Golgota/ Kalwaria oraz pusty grób, gdzie złożono ciało Pana i gdzie On zmartwychwstał. Powrót do hotelu w Betlejem w późnych godzinach popołudniowych,
kolacja i nocleg.
DZIEŃ 6:
BETLEJEM – BETANIA – JERYCHO – QUASRL-AL-JAHUD – QUMRAN – MORZE MARTWE – BETLEJEM (ok. 170 KM) Śniadanie w hotelu. Przejazd do Betanii (Al-Ajzarijja) – zgodnie z
przekazami ewangelicznymi mieszkało tu rodzeństwo – Łazarz, Maria i Marta, u których wielokrotnie zatrzymywał się Jezus. Następnie przejazd do Jerycha, miasta uchodzącego za
najstarsze na świecie. Wznosi się tu Góra Kuszenia, na której według Biblii, Jezus był kuszony przez szatana. Krótki postój, możliwość zrobienia zdjęcia pod drzewem sykomora, na które
według podań wspiął się dla korzyści celnik Zacheusz, aby stamtąd patrzeć, gdzie przechodzi Jezus. Od tego czasu sykomora jest symbolem spotkań grzesznych ludzi z Jezusem.
Następnie przejazd do Quasrl-Al-Jahud – miejsca, gdzie Jan Chrzciciel udzielił chrztu Jezusowi. Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych nad Jordanem. Przejazd do Qumran, miejsca
odnalezienia tzw. zwojów znad Morza Martwego. Z drogi zobaczymy groty, w których je odnaleziono. Przejazd nad Morze Martwe, najniżej położone miejsce na świecie. Czas wolny na
kąpiele błotne. Krainy rozciągającej się nad Morzem Martwym nie sposób porównać z żadnym innym miejscem na Ziemi. Powrót do hotelu, kolacja, nocleg.
DZIEŃ 7:
BETLEJEM – YAD VA SHEM (na życzenie grupy) – TEL AWIW – JAFFA – KRAKÓW (OK. 210 KM) Śniadanie w hotelu. Wykwaterowanie. Na życzenie grupy przejazd do Yad Vashem, Muzeum
Historii Holocaustu, niezwykłego pomnika, którym uczczono pamięć sześciu milionów zamordowanych Żydów. Yad Vashem zajmuje się nadawaniem tytułów „Sprawiedliwych wśród
Narodów Świata” osobom, które podczas wojny ratowały Żydów od zagłady. Wśród 20 tys. Sprawiedliwych jest aż 6 tys. Polaków. Do niedawna każdy z uhonorowanych miał przy
muzeum zasadzone drzewko, teraz otrzymują imienne tabliczki. Następnie przejazd do Tel Awiwu. Zwiedzanie starej części miasta, Jaffy. Ścieżką Horoskopu, przejdziemy od kościoła Św.
Piotra do domu Szymona-garbarza. Transfer na lotnisko Ben Guriona. Odprawa biletowo – paszportowa, wylot. Transport autokarem do Skały / Kielc. Zakończenie pielgrzymki.

 

CENA ZAWIERA:

• Transport na i z lotniska do Skały / Kielc autokarem

•Bilet lotniczy Kraków – Tel Awiw – Kraków (przelot bezpośredni).• Opłaty lotniskowe.
• Bagaż podręczny 8 kg/os. i bagaż główny 23 kg/osoba.
• Transfer klimatyzowanym autokarem podczas zwiedzania.
• Zakwaterowanie w pokojach dwu- i trzyosobowych w hotelach klasy turystycznej (min. 3*) – zgodnie z programem i godzinami przelotów
Pielgrzymki.
• Wyżywienie zgodnie z programem Pielgrzymki – 2 posiłki dziennie.
• Opiekę polskojęzycznego przewodnika podczas zwiedzania.
• Opiekę duchową Księdza.
• Ubezpieczenie UNIQA Świat Multitravel + CP (choroby przewlekłe) do 100% KL + AS (amatorskie uprawianie sportu) – KL 150 000
EURO, NNW – 4 000 EURO, BAGAŻ – 400 EURO, OC 50 000 EURO, OC sportowa 10 000 EURO, sprzęt sportowy 500 EURO.
• System tour guide podczas zwiedzania Jerozolimy i Betlejem.
• Obowiązkową składkę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny w wysokości 13 PLN/osoba.
• Obowiązkową składkę na Turystyczny Fundusz Pomocowy w wysokości 13 PLN/osoba.

 

UWAGI:

• Centralnym punktem każdego dnia jest Msza Święta.
• Zakwaterowanie w Tyberiadzie/Nazarecie lub okolicy oraz w Betlejem lub w okolicy w hotelach klasy turystycznej min 3*.
• Wyżywienie to dwa posiłki w formie bufetu (zgodnie z programem). Napoje do kolacji są dodatkowo płatne.
• Dopłata do pokoju 1-osobowego 750 zł.
• Cena dziecka 0-2 lata – do potwierdzenia. Koszt przelotu + ubezpieczenia to 220 zł/ dziecko 0-2 lata. Łóżeczko w pokoju dla dziecka 0-2
lata wiąże się z dodatkową opłatą 1050 zł.
• Oferta została skalkulowana dla grupy minimum 40 osób pełnopłatnych.
• Istnieje możliwość zorganizowania Pielgrzymki w innym, dowolnie wybranym terminie – odrębna kalkulacja.
• Przeloty bezpośrednie odbywają się liniami lotniczymi PLL LOT.
• Istnieje możliwość dopłaty za gwarancję miejsca obok siebie w samolocie – 100 zł/os. za lot w obie strony.
• Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami (Ustawy o obywatelstwie polskim), przy przekraczaniu polskiej granicy państwowej
przez obywateli Polski posiadających podwójne obywatelstwo, podczas kontroli granicznej obowiązuje wymóg okazania polskiego
dokumentu paszportowego.

WARUNKI WJAZDOWE I POBYTU:

COVID-19
Brak ograniczeń wjazdowych.
Wymagane są dodatkowe dokumenty
• Podróżni muszą wypełnić formularz elektroniczny wjazdu w ciągu 48 godzin od wylotu.
www.corona.health.gov.il/en/flights/?utm_source=go.gov.il&utm_medium=referral
• Każdy podróżny zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia, które pokrywa koszty leczenia i kwarantanny w przypadku
zachorowania na COVID-19.

• Obywatele Unii Europejskiej mogą swobodnie wjeżdżać do Izraela, bez konieczności posiadania wiz.
• Paszport powinien być ważny minimum 6 miesięcy.
• O wjeździe do Izraela decydują służby graniczne.
• Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami (Ustawy o obywatelstwie polskim), przy przekraczaniu polskiej granicy państwowej
przez obywateli Polski posiadających podwójne obywatelstwo, podczas kontroli granicznej obowiązuje wymóg okazania polskiego
dokumentu paszportowego.
• Ze względu na zmienną sytuację dotyczącą warunków wjazdu do poszczególnych krajów (wymagań wizowych, testów Covid-19 itd.)
prosimy o zweryfikowanie tych warunków przed dokonaniem rezerwacji wyjazdu. Zachęcamy również do śledzenia bieżących doniesień
nt. zagrożenia epidemiologicznego przed wyjazdem za granicę. Aktualne informacje na temat sytuacji w danym kraju, znajdują się na
stronie www.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/ostrzezenia

WAŻNE !!!

  • Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami (Ustawy o obywatelstwie polskim), przy przekraczaniu polskiej granicy państwowej przez obywateli Polski posiadających podwójne obywatelstwo, podczas kontroli granicznej obowiązuje wymóg okazania polskiego dokumentu paszportowego.
  • przy wylotach do Izraela paszport musi być ważny min. 6 miesięcy od daty planowanego powrotu. Jeżeli w paszporcie jest stempel z pobytu w Syrii lub w Libanie należy wymienić paszport.
  • Powyższy program jest ramowy, kolejność zwiedzania może ulec zmianie

 

WPŁATY:

I wpłata – 1000 zł zaliczka przy zapisie

II wpłata – 2000 zł

III wpłata – 1980 zł + 190 $

 

Więcej informacji i zapisy u ks. Andrzeja tel. 721.–134.–144.